Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

4 класс

Расклад заняткаў у 4 класе на 20.04.2020

Класны кіраўнік: Губіна Жанна Віктараўна +375-259-26-87-33

Час

кансультацый

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбныя матэрыялы

Заданні для самастойнай работы

Праверачнае заданне (вынікі выканання прадстаўляюцца настаўніку)

Час прадстаўлення заданняў настаўніку

14.00-17.00

1. Фізічная культура і здароўе

Развіцце фізічных якасцяў

Агульна-фізічная падрыхтоўка: хадзьба звычайная са змяненнямі даўжыні, часаты крокаў; бег са змяненнямі хуткасці і напрамку руху. Дробны бег на месцы. Чаўночны бег

Падыманне тулава (дзяўчынкі- да 30 разоў), згінанне рук ва ўпоры (хлопчыкі- да 20 разоў)

21.04 да 18.00

14.00-16.00

2. Англійская мова

(Салаўёва Кацярына Ігараўна

+375336767984)

Расклад урокаў

Падручнік па англійскай мове, Л.М. Лапіцкая, 4 клас, 2 частка

Пр. 1а, с. 72-75(вывучыць словы,

запісаць ў слоўнік)

 

Пр. 6б, с. 75

 

(Напісаць сачыненне пра любімы школьны дзень)

22.04 да 12.00

16.00-21.00

3. Матэматыка

 

Множанне мнагазначных лікаў на трохзначны лік

Падручнік Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева,  Матэматыка, 4 клас, 2 частка

№1, №2 с.90, №3, №4, №5 с. 91- па жаданні, №6,

№7 с. 91. Азнаеміцца з алгарытмам множання на трохзначны лік

№9, №10 с.91

21.04 да 19.00

16.00-21.00

4. Русский язык

Написание

глаголов на –тся и -ться

Учебник

М.Б. Антонова, Русский язык, 4 класс, 2 часть

Упр. 120 

с.78. Правило с.78 выучить. Упр.121,123.

Записать словарные слова

Упр. 124  с. 80.

Повторить правило

21.04 да 19.00

16.00-21.00

5. Литературное чтение

Современная повесть-сказка

Л. Бессон “Артур и минипуты”

Учебник

В.С. Воропаева Литературное чтение, 4 класс, 2 часть

Чтение вступитель-ного слова Знатока с. 94-95, чтение главы  с. 95-98, ответить на вопросы 1-5

С. 98-102 прочитать

21.04 да 19.00

 

Расклад заняткаў у 4 класе на 21.04.2020

Класны кіраўнік: Губіна Жанна Віктараўна +375-259-26-87-33

Час

кансультацый

Вучэбны прадмет

Тэма

Вучэбныя матэрыялы

Заданні для самастойнай

работы

Праверачнае

Заданне (вынікі выканання прадстаўляюцца настаўніку)

Час прадстаўлення заданняў настаўніку

16.00-21.00

1. Русский язык

Правописание глаголов в форме прошедшего времени. Сочинение по серии картинок

Учебник

М.Б. Антонова, Русский язык, 4 класс, 2 часть

Упр. 130,131 с. 83 устно. Правило с.84 выучить. Упр. 132,133 письменно.

Упр. 134 с. 85 устно составить рассказ по серии картинок

 

Упр. 134 с. 85.

Повторить правило

22.04 да 19.00

16.00-21.00

2. Матэматыка

Множаннемнагазначныхлікаў, якіяўтрымліваюць у запісенулі

Падручнік Т. М. Чабатарэў

ская,В. У. Нікалаева,   Матэматы

ка, 3 клас, 2 частка

№1, №2 с.92, №3, №4 - па жаданні, №6,

№7 с. 93 Азнаеміцца з алгарытмам

множання на с.92

№8, №9 с.93

22.04 да 19.00

16.00-21.00

3. Беларуская мова

Змяненне дзеясловаў цяперашняга і будучага часу па асобах і ліках (спражэнне)

Падручнік В.І. Свірыдзен

ка, 4 клас, 2 частка

Пр.133,134

с. 79-80.

На с.79

вывучыць правіла

Пр. 135 с. 81 (напісаць

пераказ)

22.04 да 19.00

16.00-21.00

4. АБЖ

Асновы здаровага ладу жыцця і бяспека чалавека

Прэзентацыя "Асновы здаровага ладу жыцця"

 

Прэзентацыя "Гігіена і рэжым дня школьніка"

Праглядзець прэзентацыі

Скласці свой рэжым дня

 

22.04 да 19.00

Расклад заняткаў у 4 класе на 22.04.2020

Класны кіраўнік: Губіна Жанна Віктараўна +375-259-26-87-33

Час

кансультацый

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбныя матэрыялы

Заданні для самастойнай

работы

Праверачнае

заданне (вынікі выканання прадстаўляю

цца настаўніку)

Час прадстаўлення заданняў настаўніку

16.00-21.00

1. Літаратурнае чытанне

Міхась

Даніленка

«Журка»

ПадручнікМ.В. Жуковіч “Літаратурнае чытанне”,

4 клас,

2 частка

с. 68- с. 71 чытаць і адказваць на пытанні

с. 68 - с. 71

падрабязны пераказ

23.04 да 19.00

16.00-21.00

2. Матэматыка

Парадак дзеянняў

у лікавых выразах,

якія ўтрымліваюць

некалькі

пар дужак

Падручнік Т. М. Чабатарэў

ская,В. У. Нікалаева,   Матэматы

ка, 3 клас, 2 частка

№1, №2 с.94, №3, №4 - па жаданні, №6,

№7 с. 95.

 

№8, №9 с.95

23.04 да 19.00

16.00-21.00

3. Беларуская мова

Першае

і другое

спражэнне

дзеясловаў.

Канчаткі

дзеясловаў

1-й асобы

адзіночнага

ліку

Падручнік В.І. Свірыдзен

ка, 4 клас, 2 частка

Пр.137 с. 82 пісьмова,138 с.83 вусна

На с.83,84.

вывучыць правілы.

Пр.140, 141 пісьмова

Пр. 142 с. 86.

Паўтарыць правілы

 

23.04 да 19.00

14.00-17.00

4. Фізічная культура і здароўе

Развіцце фізічных якасцяў

Агульна-фізічная падрыхтоў

ка: хадзьба звычайная са змяненнямі даўжыні, часаты крокаў; бег са змяненнямі хуткасці і напрамку руху.

Падыманне тулава (дзяўчынкі- да 30 разоў), згінанне рук ва ўпоры (хлопчыкі- да 20 разоў)

 

22.04 да 18.00

16.00- 21.00

4. Выяўленчае мастацтва

Сучасныя грамадскія архітэктурныя збудаванні

Алоўкі, фарбы, гуаш- на выбар

 

Пры дапамозе сродкаў графікі стварыць выяву новагадома

22.04 да 19.00

Расклад заняткаў у 4 класе на 23.04.2020

Класны кіраўнік: Губіна Жанна Віктараўна +375-259-26-87-33

Час

кансультацый

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбныя матэрыялы

Заданні для самастойнай

работы

Праверачнае

заданне (вынікі выканання прадстаўляюцца настаўніку)

Час прадстаўлення заданняў настаўніку

16.00-21.00

1. Літаратурнае чытанне

Пазакласнае

чытанне

на тэму

«Трэба быць

на зямлі

гаспадаром»

ПадручнікМ.В. Жуковіч “Літаратурнае чытанне”,

4 клас,

2 частка

Чытаць літаратурныя творы на экалагічную тэму

Выступленне па прадстаўленні прачытанага твора

24.04 да 19.00

14.00 -16.00.

 

 

 

 

2. Англійская мова

Салаўёва Кацярына Ігараўна

+375336767984

Заняткі на ўроках. Расклад урокаў сябра

Падручнік па англійскай мове, Л.М. Лапіцкая

Пр. 1a, с. 75-76 (вывучыць словы і запісаць ў слоўнік).

 

 

 

Пр. 1, с. 61 (раб. сшытак).

24.04 да 12.00

18.00-18.45

 

 

2. Англійская мова

Кузняцоў Дзмітрый Сяргеевіч

+375447657927

Заняткі на ўроках

Lesson 2. What do you do in your lessons?

Стр. 75 - 82

 

 

 

1a, 1b  Picture dictionary (чытаць словы і транскрыпцыю да іх). Выпісаць словы ў слоўнік.

 

 

3b. Make riddles about lessons. Складзіце загадкі пра ўрокі па ўзоры.

24.04. да 19.00

16.00-21.00

3. Матэматыка

Дзяленне трохзначнага

ліку

на двухзначны

лік

Падручнік Т. М. Чабатарэў

ская,В. У. Нікалаева,   Матэматы

ка, 3 клас, 2 частка

№1, №2, №3, №6 с.96, №5 - па жаданні

№8, №9 с.97

24.04 да 19.00

16.00-21.00

4. Працоўнае навучанне

Беларуская

вышыўка

крыжыкам

Відыеўрок "Вышыўкакрыжыкам"

Праглядзець выдыеўрок.

Вышыванне

шматкаляровага ўзору на тканіне ў адпаведнасці з выбранай схемай

 

 

23.04 да 19.00

16.00-21.00

5. Музыка

Мудрагелістыя

інтанацыі

ўсходняй музыкі

Японская народная музыка

 

Японская народная песня "Птушкі над узмор'ем"

 

Індзійская народная музыка

Праглядзець відыеролікі. Назіранне за развіццём музыкі

 

23.04 да 19.00

Расклад заняткаў у 4 класе на 24.04.2020

Класны кіраўнік: Губіна Жанна Віктараўна +375-259-26-87-33

Час

кансультацый

Вучэбны прадмет

Тэма урока

Вучэбныя матэрыялы

Заданні для самастойнай

работы

Праверачнае

заданне (вынікі выканання прадстаўляю

цца настаўніку)

Час прадстаўлення заданняў настаўніку

16.00-21.00

1. Русский язык

Разбор глагола

как части речи

Учебник

М.Б. Антонова, Русский язык, 4 класс, 2 часть

Ознакомить-ся с памяткой на с. 88, 89.

Упр. 139,140.

Упр. 144.

Ответить на контр. вопросы с. 92

27.04 да 19.00

14.00-17.00

2. Фізічная культура і здароўе

Развіцце фізічных якасцяў

Агульна-фізічная падрыхтоў

ка: хадзьба звычайная са змяненнямі даўжыні, часаты крокаў; бег са змяненнямі хуткасці і напрамку руху. Дробны бег на месцы. Чаўночны бег.

Падыманне тулава (дзяўчынкі- да 30 разоў), згінанне рук ва ўпоры (хлопчыкі- да 20 разоў)

 

24.04 да 18.00

18.00-18.45

 

 

3. Англійская мова

Кузняцоў Дзмітрый Сяргеевіч

+375447657927

Расклад заняткаў сябра.

Lesson 2. Whatdoyoudoinyourlessons?

Стр. 75 - 82

 

 

 

Прачытайце тэкст на с. 79-80.

Пр. 4b, стр. 80-81. Суаднясіце словы з малюнкамі.

 

 

 

Пр. 4с, стр. 81. Адкажыце на пытанні (па тэксце).

 

29.04. да 19.00

14.00 -16.00

 

3. Англійская мова

Салаўёва Кацярына Ігараўна

+375336767984

Сябар у школе. Мой расклад.

Падручнік па англійскай мове, Л.М. Лапіцкая

Пр. 3, с. 79 – 80 (чытанне, пераклад).

Пр. 4с, с. 81.

27.04да 12.00

16.00-21.00

4. Чалавек і свет

Багацце

нашай

краіны

Падручнік

С.В. Паноў, С. В. Тарасаў

Чалавек і свет 4 клас

С.115 - 121чытаць і адказваць на пытанні

С.115 - 121 пераказаць

27.04 да 19.00

16.00-21.00

5. Литературное чтение

Современная повесть-сказка

Л. Бессон “Артур и минипуты”

Учебник

В.С. Воропаева Литератур-ное чтение, 4 класс, 2 часть

Чтение главы с. 95-102, ответить на вопросы 6-8

С. 95-102 пересказ отрывка

27.04 да 19.00

Фотоматериалы

 • 25.04
 • 29.04
 • 30.04
 • 01.05
 • 04.05
 • 05.05
 • 06.05
 • 07.05
 • 08.05
 • 11.05
 • 12.05
 • 13.05
 • 14.05
 • 15.05
 • 18.05
 • 19.05
 • 20.05
 • 21.05
 • 22.05

Разделы сайта